Bog

Ydmyghed i ledelse

Ydmyghed i ledelse præsenterer et mindset, der har fokus på udvikling af positive relationer gennem dialog og psykologisk tryghed i organisationen. Enhver leder bør forholde sig ydmygt til sine begrænsninger og samtidig værdsætte andre menneskers evner.


Bogen indeholder en række interviews, med bl.a. professor Edgar H. Schein, og professor Henry Mintzberg bidrager med to tekster.


Ydmyghed i ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Bog

Mod i ledelse

Mod i ledelse – modig fremfor magelig udforsker mod som et middel til bedre ledelse. Mod er som en muskel, der skal trænes, så man kan udvikle sine egne såvel som organisationers potentialer.


Robusthed, ydmyghed og sårbarhed er aspekter af mod. De afdækkes i bogen, der også indeholder spørgsmål, som kan gøre læseren klogere på modets natur. De kan anvendes alene eller sammen med andre.

Bog

Ledelse af medarbejdere

Hvad er god ledelse af medarbejdere, og hvordan forstår en leder sin rolle? Antologien samler perspektiver og definitioner på ledelse af medarbejdere. Bogen præsenterer 15 kapitler med forskellige perspektiver, inklusive kommunikation, kreativitet, læring, konfliktkompetence og bæredygtighed. Forfatterne er førende danske og internationale eksperter.

Bog

Perspektiver på psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er afgørende i sociale sammenhænge som arbejdslivet. Antologien præsenterer forskningsbaseret viden om psykologisk tryghed i ledelse og professionelle kontekster. Den belyser vigtigheden af at skabe og anvende psykologisk tryghed i virksomheder og organisationer.


Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere i både offentlig og privat sektor samt studerende inden for ledelse og professionelle uddannelser.

Bog

Socialkonstruktionisme - ledelse og organisation

Socialkonstruktionisme – Ledelse og organisation består af to dele.


Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed.


Anden del handler om ledelse og organisation set i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Her er fokus på tankerne bag moderne, socialkonstruktionistiske former for ledelse og organisation.

Bog

Socialkonstruktionisme og uddannelse

Socialkonstruktionisme og uddannelse introducerer til tænkningen og metateorien bag socialkonstruktionismen, der i løbet af de sidste 40 år er blevet udbredt verden over. Dette er, takket være Kenneth J. Gergen, der ofte nævnes som ”faderen til socialkonstruktionismen”, og som er hovedforfatteren bag denne bog.


Bogen falder i to dele. Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om fremtidens uddannelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv, herunder hvordan uddannelse, undervisning, relationer og viden konstrueres mv.

Bog

Mod i kriseledelse

Mod i kriseledelse er mere aktuelt end nogensinde. Kriser indtræffer, og ledere skal mønstre mod til at håndtere udfordringer her og nu og i et langsigtet, strategisk perspektiv.


Kriseledelse handler om kommunikation og beslutningsprocesser, men også om læreprocesser og selvindsigt. I en krisetid kræver tilgangen til ledelse stort engagement og ansvar. Der er meget på spil, og det er svært at forudsige udfaldet af de ledelsesmæssige handlinger.

Bog

God ledelse

God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse.


God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor.

Bog

Den ydmyge leder

At være ydmyg som leder kan synes som om man skal underordne sig og gøre sig underdanig. Men som denne antologi illustrerer, er ledelse og ydmyghed tæt forbundet, og ydmyghed er langt fra det samme som ydmygelse. Ydmyghed bør faktisk gå hånd i hånd med at være en stærk og succesfuld leder, der udviser beslutsomhed og håndterer de forskelligartede ledelsesopgaver.


Den ydmyge leder er opmærksom på sin rolle som leder, på hvad der motiverer medarbejderne og på deres behov. Ved at nedtone sin egen person og rolle udviser den ydmyge leder en ny form for ledelsesintegritet, der kontrasterer den traditionelle leder, der går forrest og dirigerer. En ydmyg tilgang til ledelse bryder med den traditionelle hierarkiske ledelseskultur, hvor ledere kontrollerer og overvåger medarbejderne. I stedet skabes der plads til medarbejdernes ressourcer og beslutninger træffes ud fra en analytisk og inkluderende tilgang. Ydmyghed i ledelse kan derfor bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, udfordres fagligt og ønsker at være en del af.


Denne antologi, "Den ydmyge leder", præsenterer forskellige perspektiver på fænomenet ydmyghed i ledelse og giver inspiration til mulige handlemuligheder. Bogen henvender sig til ledere i både den offentlige og private sektor samt til dem, der studerer på diplomuddannelsen i ledelse, den offentlige lederuddannelse eller en masteruddannelse. Derudover kan bogen være relevant på videregående uddannelser, der fokuserer på ledelse.

Bog

Den modige leder

Hvad indebærer modig ledelse? Hvem kan betragtes som modige i udførelsen af deres ledelsesopgaver? Hvem udviser mod i organisationen, og handler det om at turde sige fra eller måske endda turde sige til?


Begrebet mod er utvivlsomt fascinerende. Denne antologi søger at udforske ideen om mod i ledelse. Artiklerne undersøger, hvad mod er, og hvordan det kan forstås i relation til ledelse. Antologien inkluderer også artikler, der undersøger mod i specifikke kontekster, som f.eks. mod i ledelse blandt topchefer i den offentlige sektor eller skoleledere. Modig ledelse kan give konkrete eksempler på, hvordan mod kan udøves i den komplekse ledelsesverden, men det kan også give anledning til mere abstrakte overvejelser om, hvordan ledelse, medarbejdere, skoler og samarbejde kan finde sted på nye og innovative måder.


Bogen er redigeret af Karsten Mellon, ph.d. og lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Han har en baggrund som cand.mag. i pædagogik og en mastergrad i organisationspsykologi.

Bog

Den kritiske leder

Det er klogt at have en kritisk tilgang til både sig selv og ens omgivelser. Der kan opstå behov for at udforske nye veje og grundigt undersøge vores egne og andres antagelser og handlinger. At være reflekterende og kritisk i moderne ledelse udgør kernen i en kritisk leder.


Formålet med de 11 artikler i denne antologi er at give ledere og andre interesserede et indblik i, hvordan man kan være en kritisk leder, både i private og offentlige virksomheder. De internationale og danske bidrag præsenterer en bred vifte af perspektiver på, hvad det indebærer at være en kritisk leder. Artiklerne udfordrer de traditionelle ledelsesidealer og opfordrer til en mere reflekterende og kritisk tilgang til ledelse. Bogen henvender sig til ledere samt studerende på forskellige ledelsesuddannelser, herunder diplom- og masteruddannelser i ledelse.


Karsten Mellon, lektor ved University College Sjælland, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet og ekstern lektor ved Syddansk Universitet, har redigeret bogen. Han har også en cand.mag. i pædagogik, en master i organisationspsykologi og en diplom i ledelse

Bog

Pissedårlig ledelse

Bogen er en kommentar til ledelsesteorier og den aktuelle ledelsesdebat. Forfatterne kombinerer humor og skarpe pointer i en letlæselig stil, der udforsker faglige begreber og reflekterer over betydningen af "pissedårlig ledelse". Læs bogen og få motivation til at forbedre ledelsen.