Foredrag

Ledelsesmæssig udvikling med Karsten Mellon

Få ny og omsættelig indsigt med Karsten Mellon. Hans foredrag giver konkrete redskaber til at forbedre ledelsesevner og organisationsudvikling. Udfordre din tænkning og åben nye perspektiver med inspirerende foredrag om ledelse. Oplev friske indsigter og ideer, og styrk din ledelsesevne.

Pissedårlige Ledelse

Hvad er pissedårlig ledelse og en pissedårlig leder? Hvorfor er det nødvendigt at tale om pissedårlig ledelse og hvad kan vi gøre, for at reducere pissedårlig ledelse?


”Pissedårlig ledelse” ikke er et almindeligt ledelsesbegreb, med det er et aktuelt og væsentligt begreb, da det skærper bevidstheden om, hvad der til gengæld er god ledelse.”


I dette foredrag kigger Karsten Mellon på eksisterende ledelsesteorier og aktuelle debatter om ledelse og stiller spørgsmålet, hvad er dårlig ledelse? Hvad er pissedårligt ledelse? Med en stor portion humor og en masse skarpe pointer, fortæller Karsten Mellon frit og jordnært om den ledelse, som vi videnskabeligt ved er dårlig – ja nærmest farlig.

Ydmyghed i ledelse

God ledelse er ydmyghed. Forskning viser, at ydmyge mennesker simpelthen lærer mere og bliver dygtigere. Det er klart, for de tør lytte til andre stemmer og perspektiver, og ved, at de selv har begrænsninger og andre har mennesker har evner der bør værdsættes.


Ydmyghed er en dyd, siger mange, og det er sandt. Verdensreligioner og store filosofier har i årtusinder talt om ydmyghed, netop fordi det handler om, at man er en del af noget større. Den der leder med ydmyghed er optaget af at skabe gode relationer, finde gode måder at spørge på, og har modet til at være selvkritisk.


Karsten har i bogen ”Ydmyghed i ledelse” interviewet bestyrelsesformanden for Grundfos, Jens Moberg, folketingspolitikere, ambassadøren Hanne Fugl Eskjær og mange andre om ydmyghed. Han præsenterer nogle af deres pointer, for der er ingen tvivl om at ydmyghed er en vigtig ledelseskvalitet.

Den gode og den pisseirriterende kollega

Med både humor og alvorlige perspektiver fra forskningen, ser vi nærmere på kollegaskabet.


Hvad vil det sige, at være en god kollega? Hvornår er kollegaen pisseirriterende? Når han eller hun smasker på en sjov måde, taler i telefon, kritiserer nogle, afbryder eller griner for højt af chefens jokes?


At arbejde sammen er udfordrende, men det er i ligeså høj grad berigende, lærerigt og skaber begejstring.


Begejstring smitter: Karsten Mellon henter inspirerende eksempler fra danske Landshold, Det Kongelige Teater og Forsvaret, når han kommer ind på det gode kollegaskab. For lige dér, hvor man erkender, at man kan nå mere sammen, end hver for sig, udmønter det gode kollegaskab sig – og biproduktet er ”begejstring”.

Mod i ledelse

Mod i ledelse, står i modsætning til det man kan kalde magelighed i ledelse. I dette foredrag går Karsten Mellon i dybden med begrebet mod i en ledelsesmæssig sammenhæng. For mod er, ifølge Karsten som en muskel, der skal trænes, så man kan udvikle såvel sine egne såvel som sin organisations potentiale. Også robusthed, ydmyghed og sårbarhed er nær beslægtede med mod og Karsten Mellon afdækker i foredraget også samspillet mellem disse begreber og egenskaber.

I sit arbejde med konceptet har Karsten talt med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, skuespiller Ghita Nørby, folketingsmedlem Bertel Haarder og badmintonspiller Viktor Axelsen om deres erfaringer med mod og ledelse. Foredraget kan vinkles alt efter behov.

God ledelse

Karsten Mellon har udgivet Danmarks første antologi om god ledelse. Nogle af de dygtigste ledelsesforskere har bidraget. De nyeste forskningsperspektiver præsenteres. Det er langt fra entydigt hvad der er god ledelse. Hvad er god i god ledelse? Det præsenterer Karsten Mellon, og eksemplificerer også med den dårlige ledelse.


Der er fælles ræsonnementer, der går på tværs af forskellige ledelsesteorier og tilgange, og det er, at lederen i højere grad skal komme ned fra den høje hest. Der siges farvel til den heroiske leder og den nye moderne leder, med fokus på relationer og samarbejde hilses velkommen. God ledelse handler om at kende til mange forskellige ledelsesperspektiver og tør stå ved den tilgang man nu engang vælger, og samtidig have modet til at udfordre den. Hvad er god ledelse hos jer? Det undersøger Karsten.

Verdens bedste medarbejdere!

Er det vigtigt, at blive ”Verdens bedste medarbejdere”? Og hvad skal der til? Handler det om psykologisk tryghed, tillid, ros og anerkendelse, som vi har talt om i mange år?

Medarbejderne har selv svaret på hvordan de bliver den bedste udgave. Lad os derfor spørge dem? Det har Karsten Mellon gjort, og svarene overrasker. Dét kommer du til at høre om i foredraget gennem 7 centrale pointer: Nogle handler om helt basale kommunikationsaspekter, mens andre er højtflyvende filosofiske dyder. Mellon præsentere nogle værktøjer og metoder man kan gå hjem og bruge.

Og måske handler det i mindre grad om at blive ”verdens bedste medarbejdere”, og i højere grad om, at finde frem til hvad ”der virker for os!”.